ตารางการประชุมรับรอง Eco Factory 2565

ครั้งที่ วันประชุมรับรอง เวลา บริษัทส่งใบสมัครให้ฝ่ายเลขาฯ บริษัทชำระเงิน Auditor กำหนดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับรอง
ครั้งที่ 19-1/2565 7 มี.ค. 2565 09:00-12:00 น. 7 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2565
ครั้งที่ 20-2/2565 6 มิ.ย. 2565 09:00-12:00 น. 6 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2565
ครั้งที่ 21-3/2565 12 ก.ย. 2565 09:00-12:00 น. 5 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2565
ครั้งที่ 22-4/2565 6 ธ.ค. 2565 09:00-12:00 น. 6 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 22 พ.ย. 2565