28 ก.ย. 2565, 13:19

เชิญรับฟังสัมมนา “FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular & Green Economy และก้าวสู่ Carbon Neutrality”