24 ก.พ. 2565, 22:41

ขอเชิญดูงานเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565