ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม สถานะใบรับรอง
101. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-2/2538-ญนพ.
020/2558
เลขที่ 3 ถนนไอเจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
102. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-19/2535-ญนพ.
021/2558
เลขที่ 8 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
103. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
น.88-2/2544-ญทร.
022/2558
เลขที่ 9 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
104. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
น.60-2/2537-ญผด.
023/2558
เลขที่ 15 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ผาแดง
อโลหะ ครั้งแรก
105. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ 1
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
024/2558
เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
106. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ 2
น.42(1)-10/2536-ญนพ.
025/2558
"เลขที่ 9 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 "
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
107. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน
น.49-1/2536-ญนพ.
026/2558
เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
กลั่นน้ำมัน ครั้งแรก
108. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11 โรงโอเลฟินส์ 3
น.42(1)-2/2549-ญผด.
027/2558
เลขที่ 8 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ผาแดง
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
109. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
น.42(1)-2/2548-ญหอ.
028/2558
เลขที่ 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
110. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
น.42(1)-4/2551-ญหอ.
029/2558
"เลขที่ 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 "
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
111. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-3/2541-ญทร.
030/2558
"เลขที่ 18 ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 "
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว ครั้งแรก
112. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-4/2552-ญทร.
031/2558
"เลขที่ 9 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 "
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว ครั้งแรก
113. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
น.42(1)-2/2547-ญอซ.
032/2558
"เลขที่ 4 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 "
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
114. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
น.44-1/2533-ญนพ.
033/2558
"เลขที่ 6 ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 "
ในนิคม มาบตาพุด
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ครั้งแรก
115. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน
ข3-42(1)-3/41รย
034/2558
"เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 "
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
116. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
ข3-50(4)-1/41รย
035/2558
"เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 "
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ปิโตรเคมี ครั้งแรก
117. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน
ข3-49-1/43รย
036/2558
"เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 "
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นนํ้ามัน ครั้งแรก
118. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตไอน้ำและไฟฟ้า
ข3-88-1/36รย
037/2558
"เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 "
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
119. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
น.88-3/2552-ญนพ.
052/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
120. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
น.88(2)-1/2552-ญนพ.
053/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
121. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
น.88-1/2540-ญหอ.
054/2559
เลขที่ 10 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
122. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
น.88-2/2552-ญนพ.
055/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
123. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
น.88-1/2541-ญทร.
056/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
124. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
น.89-3/2537-ญนพ.
057/2559
เลขที่ 14 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ก๊าซอุตสาหกรรม ครั้งแรก
125. บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด
น.42(1)-10/2537-ญหอ.
058/2559
เลขที่ 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
126. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โรงงานผลิตสารโพรพิลีน
น.42(1)-1/2550-ญหอ.
059/2559
เลขที่ 19 ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
127. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
น.42(1)-4/2535-ญนพ.
060/2559
เลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ถนนไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
128. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
น.41(1)-4/2549-นสค.
061/2559
เลขที่ 30/88 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400
ในนิคม สินสาคร
สิ่งพิมพ์ ครั้งแรก
129. บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
น.41(1)-1/2548-นพบ.
062/2559
เลขที่ 30/88 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400
ในนิคม สินสาคร
สิ่งพิมพ์ ครั้งแรก
130. บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
น.42(1)-7/2538-ญนพ.
063/2559
เลขที่ 4/1 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
131. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
น.42(1)-12/2536-ญนพ.
064/2559
เลขที่ 6 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
132. บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
น.42(1)-3/2540-ญนพ.
065/2559
เลขที่ 4 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
133. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด โรงงานผลิตสารเคมีโพลีออลคอมพาวนด์
ข3-42(1)-1/37รย
066/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
134. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน
ข3-42(1)-4/41รย
067/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
135. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตโพลีสไตรีน
ข3-53(5)-2/41รย
068/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ครั้งแรก
136. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์)
น.88-1/2553-ญอซ.
038/2558
เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
137. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ)
น.90-1/2542-ญหอ.
039/2558
เลขที่ 10 ซอย จี2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
น้ำอุตสาหกรรม ครั้งแรก
138. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล)
น.42(1)-3/2547-ญหอ.
040/2558
เลขที่ 9 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
139. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทานอลเอมีน)
น.42(1)-1/2550-นหอ.
041/2558
เลขที่ 9/1 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
140. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-5/2549-ญหอ.
042/2558
เลขที่ 8 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
141. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
น.88(2)-1/2538-ญนพ.
019/2558
"เลขที่ 5
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
142. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว
ข3-49-1/41รย
043/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน ครั้งแรก
143. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์
ข3-49-2/41รย
044/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน ครั้งแรก
144. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง และชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
ข3-44-1/25รย
045/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ครั้งแรก
145. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน
ข3-42(1)-4/55รย
046/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
146. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค
ข3-48(6)-1/45รย
047/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
คาร์บอนดำ ครั้งแรก
147. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์
ข3-53(5)-55/51รย
048/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ครั้งแรก
148. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
ข3-44-1/34รย
049/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ครั้งแรก
149. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกรองน้ำบ้านค่าย
3-90-1/38รย
050/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
น้ำอุตสาหกรรม ครั้งแรก
150. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
ข3-53(5)-25/51สบ
051/2559
เลขที่ 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ครั้งแรก
จำแนกข้อมูลตาม จำนวนใบรับรอง จำนวนสถานประกอบการ
ตำบล 1 1
อำเภอ 1 1
จังหวัด 1 1

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา