เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรอง Eco Factory รอบวันที่ 27 สิงหาคม 2562

17 กันยายน 2562

            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครั้งที่ 6-5/2561 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอการรับรองรวมทั้งสิ้น 30 ราย โดย

 

 ดูรายชื่อ ที่นี่..

https://drive.google.com/open?id=1aXMNQwmyI985vElPnH5ar6yLPI8GDawE

 

 

Scroll to Top