เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรอง Eco factory ครั้งที่ 6-5/2561

27 ธันวาคม 2561

            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครั้งที่ 6-5/2561 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมีนายไพรัตน์ ตังคเศรณี ประธานคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นางสุวลี รักพาณิชสิริผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอการรับรองรวมทั้งสิ้น 18 ราย โดยผ่านการรับรอง 10 รายและรอการชี้แจงเพิ่มเติม 8 ราย

 

 ดูรายชื่อ ที่นี่..

https://drive.google.com/drive/folders/14Zmil4FxEEbZDudPIcQ_Xf9UVKoCmyVO?usp=sharing

 

Scroll to Top