เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
083/2560  บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  3-44-1/14 สป  ปิโตรเคมี  เลขที่ 19 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
084/2560  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด  น.42(1)-15/2537-ญนพ.  ปิโตรเคมี  "เลขที่ 5 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 "   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
085/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ABS  ข3-44-2/59 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
086/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic   ข3-53(5)-58/59 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
087/2560  "บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ Ethyl benzene Styrene Monomer (EBSM)"  ข3-42(1)-2/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
088/2560  บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  3-28(1)-84/33, 3-28(1)-21/21, 3-28(1)-37/19  สิ่งทอ  เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 ถนนพระราม 3 ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
089/2560  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  3-28(1)-1/45 ปจ  สิ่งทอ  "เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 25110 "   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
090/2560  บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสมุทรปราการ  น.39-1/2532-ญนป.  บรรจุภัณฑ์กระดาษ/กล่องกระดาษ  เลขที่ 620 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7 เอ ถนนพัฒนา1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
091/2560  บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)   น.58(1)-1/2539-ญบอ.  วัสดุก่อสร้าง  เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160   19 ก.ย. 2560  18 ก.ย. 2563 
092/2560  บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด  น.47(1)-1/2546-ญอน.  เครื่องอุปโภคบริโภค  เลขที่ 700/313 นิคมอมตะนคร หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000   19 ก.ย. 2560  18 ก.ย. 2563 
093/2560  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด  น.82-1/2535 ญบว.  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160   19 ก.ย. 2560  18 ก.ย. 2563 
094/2560  บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)  น.4(3)-1/2554-นปท.  อาหาร  เลขที่ 789/173 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   19 ก.ย. 2560  18 ก.ย. 2563 
 
Back
 
...
 
3
  
4
  
5
  
6
  
7
    
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
...
 
Next
Scroll to Top