เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
071/2560  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  น.90-1/2554-ญหอ.  ผลิตไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม  เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  1 มี.ค. 2560  29 ก.พ. 2563 
072/2560  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  3-88(2)-3/40 ชบ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  1 มี.ค. 2560  29 ก.พ. 2563 
073/2560  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)  ข3-44-1/39 รย.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000  1 มี.ค. 2560  29 ก.พ. 2563 
074/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงผลิตน้ำประปา (UT-IP)   ข3-90-4/50 รย  ผลิตน้ำประปา  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   1 มิ.ย. 2560  31 พ.ค. 2560 
075/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 1, 2  ข3-101-1/35 รย  บำบัดน้ำเสีย  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   1 มิ.ย. 2560  31 พ.ค. 2563 
076/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 3  ข3-101-2/53 รย  บำบัดน้ำเสีย  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   1 มิ.ย. 2560  31 พ.ค. 2563 
077/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตพีทีเค คะตะลิสต์ PTK Catalyst  ข3-42(1)-1/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   1 มิ.ย. 2560  31 พ.ค. 2563 
078/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส   ข3-44-1/59 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   1 มิ.ย. 2560  31 พ.ค. 2563 
079/2560  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตสารตัวเร่งปฏิกิริยา HA1  ข3-42(1)-11/53 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   1 มิ.ย. 2560  31 พ.ค. 2563 
080/2560  บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด   น.42(1)-1/2539-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 17 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
081/2560  บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด   น.48(3)-3/2540-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 4 ซอยจี 2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
082/2560  บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  3-38(2)-2/40 ปจ  เหยื่อและกระดาษ/กระดาษคราฟท์  เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110   1 ก.ย. 2560  31 ส.ค. 2563 
 
Back
 
...
 
2
  
3
  
4
  
5
  
6
    
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
...
 
Next
Scroll to Top