เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
131/2561  บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด  น.88-2/2552-นนค.  ผลิตกระแสไฟฟ้า  เลขที่ 47/1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
132/2561  บริษัท น้ำตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)  ศ3-11(3)-1/39 นม.  ผลิตน้ำตาลทราย  เลขที่ 289 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
133/2561  บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด   3-88-169/56 นม.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 18 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
134/2561  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  น.42(1)-5/2549-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
135/2561  "บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล) "  น.42(1)-3/2547-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ซอย จี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
135/2561  "บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล) "  น.42(1)-3/2547-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ซอย จี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
136/2561  บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทานอลเอมีน)  น.42(1)-1/2550-นหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ซอย จี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
137/2561  บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด  น.42(1)-4/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนนไอ-สิบ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
138/2561  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4   น.42(1)-14/2537-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 4 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
139/2561  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5   น.42(1)-4/2549-ญอล.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
140/2561  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6  น.49-1/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
141/2561  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7  3-89-1/33-รย.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 19 ถนนโรงปุ๋ย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
 
Back
 
...
 
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
    
13
  
14
  
15
  
Next
Scroll to Top