เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
107/2560  บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด  น.42(1)-4/2550-นอล.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 88/4-5 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
108/2560  บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด  น.42(1)-7/2541-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
109/2560  บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  น.89-1/2549-ญหอ.  ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม  เลขที่ 39 ซอยจีห้า ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
110/2560  บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด  น.59-2/2550-ญหอ.  ผลิตเหล็ก  เลขที่ 9/9 ซอยจีห้า ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
111/2561  บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)   น.42(1)-28/2535-ญนพ.   ปิโตรเคมี  เลขที่ 2 ถนนไอสาม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   6 มี.ค. 2561  5 มี.ค. 2564 
112/2561  บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด   น.42(1)-2/2553-ญนพ.   ปิโตรเคมี  เลขที่ 2/1 ถนนไอสาม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   6 มี.ค. 2561  5 มี.ค. 2564 
113/2561  บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด   น.58(1)-2/2540-ญนต.   วัสดุก่อสร้าง  เลขที่ 9/7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110   6 มี.ค. 2561  5 มี.ค. 2564 
114/2561  บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)   น.101-1/2544-นนป.   ปรับคุณภาพของเสียรวม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)   เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280   6 มี.ค. 2561  5 มี.ค. 2564 
115/2561  บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด  น.74(1)-1/2556-นนล.   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 155 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตตลาดลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520   6 มี.ค. 2561  5 มี.ค. 2564 
116/2561  บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด  น.42(1)-5/2548-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 11 ซอยจี 12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
117/2561  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2   น.42(1)-27/2535-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
118/2561  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3   น.42(1)-10/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
 
Back
 
...
 
5
  
6
  
7
  
8
  
9
    
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
Next
Scroll to Top