เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
047/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค   ข3-48(6)-1/45 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2558  21 มิ.ย. 2562 
048/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์   ข3-53(5)-55/51 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2558  21 มิ.ย. 2562 
049/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน  ข3-44-1/34 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2558  21 มิ.ย. 2562 
050/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกรองน้ำบ้านค่าย  ข3-90-1/38 รย  ผลิตน้ำ  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2559  19 มิ.ย. 2562 
051/2559  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด   ข3-53(5)-25/51 สบ  ปิโตรเคมี  เลขที่ 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140  22 มิ.ย. 2559  21 มิ.ย. 2562 
052/2559  บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด  น.88-3/2552-ญนพ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
053/2559  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)  น.88-1/2552-ญนพ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
054/2559  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด  น.88-1/2540-ญหอ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 10 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
055/2559  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด  น.88-2/2552-ญนพ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
056/2559  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด  น.88-1/2541-ญทร.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
057/2559  บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด   น.89-3/2537-ญนพ.  ผลิตก๊าซ  เลขที่ 14 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
058/2559  บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด  น.42(1)-10/2537-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
 
Back
 
1
  
2
  
3
  
4
    
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
...
 
Next
Scroll to Top