เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
035/2558  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน  ข 3-50(4)-1/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
036/2558  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน  ข 3-49-1/43 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
037/2558  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตไอน้ำและไฟฟ้า  ข 3-88-1/36 รย  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
038/2558  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์)   น.88-1/2553-ญอซ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130  21 ธ.ค. 2558  20 ธ.ค. 2561 
039/2558  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ)  น.90-1/2542-ญหอ.  ผลิตน้ำ  เลขที่ 10 ซอย จี2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  21 ธ.ค. 2558  20 ธ.ค. 2561 
040/2558  บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล)   น.42(1)-3/2547-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  21 ธ.ค. 2558  20 ธ.ค. 2561 
041/2558  บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทานอลเอมีน)   น.42(1)-2/2550- นหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9/1 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150   21 ธ.ค. 2558  20 ธ.ค. 2561 
042/2558  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  น.42(1)-5/2549-ญตอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ธ.ค. 2558  20 ธ.ค. 2561 
043/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว  ข3-49-1/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2559  21 มิ.ย. 2562 
044/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์  ข3-49-2/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2559  21 มิ.ย. 2562 
045/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง และชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง  ข3-44-1/25 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2559  21 มิ.ย. 2562 
046/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน  ข3-42(1)-4/55 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  22 มิ.ย. 2558  21 มิ.ย. 2562 
 
Back
 
1
  
2
  
3
    
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
...
 
Next
Scroll to Top