เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
119/2561  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน  ข3-49-1/43รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
120/2561  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานทำผลิตภัณฑ์เคมีในระดับนาโน  ข3-48(2)-3/59รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
121/2561  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น  ข3-50(4)-1/41รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
122/2561  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน  ข 3-42(1)-3/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
123/2561  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้า  ข 3-88-1/36 รย  ผลิตไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม  เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
124/2561  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์  น.77(1)-1/2537-ญกว.  ผลิตอุปกรณ์รถยนต์  เลขที่ 74 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190  4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
125/2561  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  3-52(4)-3/45 รย  ยางสังเคราะห์  เลขที่ 111/7,111/11 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180  4 ก.ย. 2561  3 ก.ย. 2564 
126/2561  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)  น.88(2)-1/2538-ญนพ.  ผลิตกระแสไฟฟ้า  เลขที่ 3 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
127/2561  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์)  น.88-1/2553-ญอช.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
128/2561  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม)  น.88(2)-1/2540-ญหอ.  ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ   เลขที่ 10 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
129/2561  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ)  น.90-1/2542-ญหอ.  ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ   เลขที่ 9 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
130/2561  บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด  น.88-1/2552-นนค.  ผลิตกระแสไฟฟ้า  เลขที่ 47 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230   18 ก.ย. 2561  17 ก.ย. 2564 
 
Back
 
...
 
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
    
12
  
13
  
14
  
15
  
Next
Scroll to Top