เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
1/2557  บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด  น.42(1)-7/2541ญนพ.  ปิโตรเคมี    1 ต.ค. 2557  30 ก.ย. 2560 
2/2557  บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด  น.42(1)-8/2538-ญนพ.  ปิโตรเคมี    1 ต.ค. 2557  30 ก.ย. 2560 
001/2558  บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด (โรงงานที่ 1)   น.53(5)-1/2540-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 5 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
002/2558  บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด (โรงงานที่ 2)   น.53(5)-1/2552-ญอล.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 88/7 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150   17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
003/2558  บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด   น. 42(1)-4/2554-ญอซ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 10/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
004/2558  บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด   น. 42(1)-6/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
005/2558  บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด   น.42(1)-3/2538-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 5/2 ถนนไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150   17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
006/2558  บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด   น.44-1/2551-นอล.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 88/6 ถนนทางหลวงระยอง 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
007/2558  บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด   น.42 (1)-2/2542-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150   17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
008/2558  บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด  น.42(1)-2/2546-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ซอยจี-2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราขตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
009/2558  บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด   น.42(1)-4/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 7 ถนนไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด  อำเมืองระยอง จังระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
010/2558  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด   ข 3-53(1)-1/39 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 130 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
   
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
...
 
Next
Scroll to Top